Notas sobre as feiras de Galiza. O caso da feira de San Martiño en Francos (Calo-Teo)

Xosé Manuel González Reboredo

Resumo


Este texto trata da feiras tradicionais de Galiza dende o punto de vista etno-histórico e etnográfico. Lugares de intercambio económico, mais tamén cun claro aspecto festivo, nos últimos decenios están en decadencia a causa dos cambios producidos no antigo sistema agrario. Pero aínda sobreviven algunhas que manteñen características do pasado, do que é exemplo a de San Martiño en Francos, perto de Santiago de Compostela.

Texto Completo:

PDF

Apontadores

  • Não há apontadores.


 

 

 

 

 

 

                                                                                          

  

      

 

 

ISSN 0871-4290

EISSN  2183-3516

 

LISTA DAS REVISTAS