Voltar a Detalhes do Artigo Averrois, L'ensorramnet del'Ensorrament. Qüestions I & III, traducció, próleg i notes de Josep Puig Montada, Servei de Publications de la Universitat Autónoma de Barcelona – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 2005, 269 pp. Transferir Download PDF