Torres-Romay, Emma, Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación Universidade de Vigo, Espanha