García-Mirón, Silvia, Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación Universidade de Vigo, Espanha