Contacto

Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Via Panorâmica, s/n
4150-564 Porto
email: dhepi@letras.up.pt

Contacto Principal

Cristina Cunha
Professor Associado Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Contacto para Suporte Técnico

Cristina Cunha